2007- heden    eigen bureau: UrbanDesigners

Diverse opdrachten kunst in de Openbare Ruimte, veelal Social Design projecten.

Diverse inrichtingen voor de openbare ruimte, o.a. schoolpleinen, (speel)pleinen, straten, schooltuintjes e.d.

Stedenbouwkundige onderzoeken naar o.a. de mogelijkheid van een parkeergarage, bebouwingsmogelijkheden van
openbare ruimte, visie op recreatief medegebruik van een haven-, bedrijven-gebied.
Diversen ontwerpen van kleinschalige onderdelen van de openbare ruimte zoals: fonteinen, hekwerk, tafels e.d.
Ontwerp en uitvoering van een tentoonstelling over openbare ruimte in Nederland in museum Zebra in Rotterdam.
Diversen lezingen over openbare ruimte in Nederland.

2001-heden        docent Urban Design aan de Hoge School voor de Kunsten Utrecht

1999-2007          stedenbouwkundige bij het stadsdeel Westerpark te Amsterdam

werkzaamheden: initiëren van projecten, het maken van inrichtingsplannen voor de openbare ruimte, stedenbouwkundige plannen voor nieuwbouw locaties, beleidsplannen, toetsing en begeleiding van bouwplannen, juridische procedures art 19, bestemmingsplannen e.d., advisering aan wethouders, coachen van collega’s, meedenken aan organisatieprocessen, lid kunstcommissie

1998-1999 stedenbouwkundig ontwerper bij Atelier Quadrat in Rotterdam
werkzaamheden: openbare ruimte plan voor een nieuwbouwwijk in Zeewolde, studie naar uitbreiding vinex in Berkel &
Rodenrijs, stedenbouwkundig plan Scheveningen Haven, e.d

1994-1998           stedenbouwkundige bij de dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam / dienst Binnenstad Amsterdam
werkzaamheden: rayonmanager zuid en centrum (verantwoordelijke voor alle stedenbouwkundige zaken in dat gebied),
stedenbouwkundige plannen voor nieuwbouwlocaties, opstellen handboek Stedenbouwkundig Toetsingskader Nieuwbouw en
Bestemmingsplannen, opstellen van ordenkaarten ten behoeve van beschermd stadsgezicht, inrichtingsplannen openbare
ruimte, het schrijven van toelichtingen voor bestemmingsplannen en het maken van bestemmingsplankaarten

1988-1993            freelance grafisch ontwerper

1983-1988            coördinator van vergader- en servicecentrum de Kargadoor te Utrecht

1981-1983            opbouwwerker bij het buurthuis de Branding te Amsterdam (Jordaan)

1980-1981            opbouwwerker bij het buurthuis Taddél te Hilversum